Edirne, nasong-song gi Turkey. Guåha 165.979 na tataogues na populasion i sensgong nu i senso 2017.

Edirne

Website sanhiyong sihaEdit

Wikimedia Commons has media related to: